Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu TL HN trao đổi kinh nghiệm HĐND 2 cấp lần thứ nhất
Ngày ban hành 17/08/2023
Trích yếu Tài liệu Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân 2 cấp huyện - xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp HĐND huyện
Loại văn bản Tài liệu họp
Tài liệu đính kèm Tải xuống
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°
1535 người đang online