Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2007/TTr-UBND
Ngày ban hành 13/11/2023
Trích yếu TTr, DTNQ Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023, huyện Mường Chà
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Tài liệu kỳ họp HĐND huyện
Loại văn bản Tài liệu họp
Tài liệu đính kèm Tải xuống
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°
1478 người đang online