Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2008/TTr-UBND
Ngày ban hành 13/11/2023
Trích yếu TTr, DTNQ Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước nguồn vốn cân đối ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 huyện Mường Chà (Vốn thu tiền sử dụng đất)
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Kinh Doanh
Loại văn bản Tài liệu họp
Tài liệu đính kèm Tải xuống
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°
1652 người đang online