Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Pồ

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Pồ