Thủ tướng Pháp Edouard Philippe thăm Điện Biên

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe thăm Điện Biên