Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Điện Biên