VPUB - Điện Biên hào hùng lễ diễu binh trên phố mừng các ngày lễ lớn

Dienbien.gov.vn – Lễ diễu binh, diễu hành mừng Kỷ 110 năm Ngày thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019), 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, thể hiện cội nguồn lịch sử của tỉnh, truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Điện Biên, khí thế hào hùng của Chiến thắng Điện Biên Phủ dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng; thể hiện sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết dân tộc; sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân; cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh hăng hái vươn lên giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°
1508 người đang online