Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2007/TTr-UBND 13/11/2023 TTr, DTNQ Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023, huyện Mường Chà
2008/TTr-UBND 13/11/2023 TTr, DTNQ Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước nguồn vốn cân đối ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 huyện Mường Chà (Vốn thu tiền sử dụng đất)
2004/TTr-UBND 10/11/2023 TTr, DTNQ Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Mường Chà
1994/GPMT-UBND 09/11/2023 Cấp giấy phép môi trường cho HTX Kiên Trung (cơ sở dong riềng)
TL HN trao đổi kinh nghiệm HĐND 2 cấp lần thứ nhất 17/08/2023 Tài liệu Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân 2 cấp huyện - xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026
195/KH-UBND 04/08/2023 Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Mường Chà năm 2023
DTNQ 19/07/2023 DTNQ Miễn nhiệm ủy viên UBND huyện khoá XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026
DTNQ 19/07/2023 DTNQ Bầu ủy viên UBND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
DTNQ 19/07/2023 DTNQ Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
DTNQ 19/07/2023 DTNQ về Mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023
DTNQ 19/07/2023 DTNQ Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022
DTNQ 19/07/2023 DTNQ Kế hoạch đầu tư công năm 2024
DTNQ 19/07/2023 DTNQ Kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng đất đai giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn huyện”
DTNQ 19/07/2023 DTNQ Thành lập đoàn giám sát chuyên đề về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố giai đoạn từ năm 2021 - 2023 trên địa bàn huyện
DTNQ 19/07/2023 DTNQ Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024
1 2 3 4 5 6    
Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình giải quyết hồ sơ

°
1809 người đang online